Madou is niet langer een rond punt, maar een echte esplanade voor voetgangers en fietsers. Het Madouplein, de Leuvensesteenweg en de omringende straten ondergingen een complete make-over. Afgescheiden fietspaden, brede voetpaden en nieuwe aanplantingen zorgen voor een aangename ontmoetingsruimte met plaats voor actieve vervoersmodi langs de Kleine Ring. Op woensdag 24 april 2019 huldigde Brussel Mobiliteit samen met de buurtbewoners de nieuwe esplanade feestelijk in.

Madouplein

De voormalige Leuvensepoort werd in 1897 herdoopt tot Madouplein en is een symbolische plaats in onze hoofdstad. Deze oude toegangspoort tot Brussel is vandaag een belangrijk kruispunt van de Kleine Ring. 

De esplanade aan de voet van de toren is dankzij de heraanleg groter en voortaan een aangename ontmoetingsplek. Deze nieuwe inrichting bevat meer groen en elementen die de inwoners van Sint-Joost ontworpen bij de voorlopige inrichting. Voetgangers en fietsers kunnen zich nu verplaatsen via bredere voetpaden en veilige afgescheiden fietspaden. 

Ook het autoverkeer werd herbekeken. De rotonde werd vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Komende van het Sint-Joostplein in de richting van Kunst-Wet, is de oversteek van de Kleine Ring niet meer mogelijk aan Madou maar pas aan Quetelet. Deze maatregel maakt het mogelijk om het verkeer vlotter te doen verlopen en heeft ook een verlagend effect op het aantal conflicten zonder de reistijd te doen oplopen.

De doorstroming van de bussen van de MIVB wordt gegarandeerd door nieuwe busstroken in de Sterrenkundelaan, de Scailquinstraat en de Leuvensesteenweg. 

Leuvensesteenweg

In overeenstemming met de voorlopige inrichting van vorig jaar, werd de Leuvensesteenweg op hetzelfde niveau van gevel tot gevel heraangelegd en is het autoverkeer hier overdag van 7 tot 19 uur niet mogelijk. Ook parkeren is niet langer toegelaten tijdens de week, behalve voor leveringen en voor personen met beperkte mobiliteit. De zone is overdag voorbehouden voor voetgangers (die er voorrang hebben), fietsers en bussen.

Scailquinstraat

De Scailquinstraat werd volledig heraangelegd met twee rijrichtingen (een in elke richting), een busbaan in eigen bedding (richting Madou), die fietsers ook kunnen gebruiken. Er is nieuwe beplanting en de benzinepomp verdween. 

Sterrenkundelaan

De Sterrenkundelaan, waar zich gemeentehuis van Sint-Joost bevindt, ligt in het verlengde van de esplanade aan Madou. Er zijn voortaan dan ook bredere voetpaden, een afgescheiden fietspad en een busbaan. Deze heraanleg past binnen het project van de complete heraanleg van de Kleine Ring.

Voor de herinrichting van Madou, de aanleg van tweerichtingsfietspaden aan Quetelet – Kunst-Wet aan beide kanten van de Kleine Ring werd een bedrag van ongeveer 7 miljoen euro uitgetrokken. Het project van Brussel Mobiliteit ging midden maart 2018 van start. Alle fietsvoorzieningen zullen eind 2019 afgewerkt zijn.