Plannen

Stedenbouwkundige vergunning

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: 14 juillet 2016

Openbaar onderzoek: van 14 september 2017 tot 13 oktober 2017

Uitreiking stedenbouwkundige vergunning: 25 oktober 2017